جزوه آموزشی و تمرین های تکمیلی ریاضی نهم | فصل 5: عبارت های جبری

مهندس علیرضا نصرالهیبرای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید.


جزوه آموزشی و تمرین های تکمیلی ریاضی نهم | فصل 5: عبارت های جبری

- عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

- چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

- نابرابری ها و نامعادله ها


دریافت

عنوان: نکاتی در مورد اتحادها و تجزیه ها
حجم: 1001 کیلوبایت