این جزوه شامل تمامی نکات فصل نور از علوم هشتم می باشد که با توضیحات کامل و تصاویر فرایند یاد گیری این فصل را آسان تر می کند .

دانلود جزوه علوم هشتم