هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد 

از 21 تا 28 آبان ،

با مراجعه به نمایندگی های کانون در سراسر کشور از تخفیف ویژه بهره مند شوید.