همان گونه که می‌دانید درس‌های عمومی از جایگاه ویژه‌ای در کنکور برخوردارند. آمار و داده‌ها حاکی از این است که بیش از 80 درصد داوطلبان کنکور در

 درس‌های عمومی در پنج رشته نمی‌توانند بیش از 2 سؤال از 10 سؤال را درست جواب بدهند. به همین دلیل تقویت درس‌های عمومی باعث می‌شود

 رتبه‌تان را بتوانید جابه‌جا کنید.


توجه به نکات زیر باعث می‌شود بتوانید بسته‌ی ده‌تایی خود را تغییر دهید.


ابتدا نقاط قوت و پایدار خود را شناسایی کنید. می‌توانید از حیطه‌های شناختی بلوم کمک بگیرید. حیطه‌ی شناختی بلوم در کتاب زرد عمومی به‌خوبی 

به کار رفته است. از خودتان به صورت مجموعه‌ای، 5 کنکور از کتاب زرد عمومی آزمون بگیرید. هر مجموعه در یک روز به مدت 75 دقیقه و بعد از پنج روز 

نقاط قوت، پایدار و یادگیری‌های ناقص خود را شناسایی کنید.


دکارت می‌گوید یادگیری چیزی نیست جز طبقه‌بندی؛ حیطه‌های یاگیری خود را دسته‌بندی کرده و برای هر حیطه تصمیمات لازم را بگیرید.


توصیه برای هر حیطه‌ی یادگیری:


نقاط پایدار: تست‌زنی به روش تست دانش


این روش بدین صورت است که با دانش اولیه‌ی خود به سراغ تست‌های مبحثی آن در کتاب آبی می‌روید و در بسته‌های ده‌تایی به تست زدن 

می‌پردازید. بعد از هر بسته تست‌ها را ارزیابی کرده و سرنخ‌های هر تست را در کتاب خودآموزی یادداشت می‌کنید؛ سپس با دانش جدید به سراغ 

بسته‌ی ده‌تایی جدید می‌روید و این سیکل را به صورت چرخشی تکرار می‌کنید. به خاطر داشته باشید تست‌های هر مبحث به صورت تصادفی انتخاب

 شوند.


نقاط قوت: تست‌زنی مبحث به روش منظومه‌ای


از کتاب آبی ابتدا تست بزنید؛ یعنی ابتدا تست کار کنید و بعد از این‌که حل کردید پاسخ را نگاه کنید و سرنخ‌های آن را کشف کنید و از روی کتاب، مطلب

 را پیدا کنید و آن را مطالعه کنید. نکات جدید را می‌توانید در حاشیه‌ی کتاب یا پاورقی کتاب درسی در صفحه‌ی مربوط به آن یادداشت کنید. درواقع کتاب 

را به طور معکوس مطالعه‌ کنید. این کار یک تفاوت عمده دارد. این بار مباحثی را از کتاب می‌خوانید که به آن نیاز دارید. قسمت‌هایی را که مسلط‌ هستید

 تست کار می‌کنید و قسمت‌هایی را که مسلط نیستید بیش‌تر به مطالعه می‌پردازید. با این روش می‌توانید تمام نقاط ضعف خود را به یادگیری کامل

 تبدیل کنید.


آقای قلم‌‌چی: «اشتباه فرایندی از یادگیری است.» یادگیری‌های ناقص سرمایه‌های شما هستند. سرنخ‌های هر سؤال را کشف کنید با مراجعه به

 مبحث و صفحه‌ی کتاب درسی مطلب را به صورت کامل مطالعه کنید. هنگامی که چندین مجموعه از کتاب زرد عمومی را تست می‌زنید می‌توانید 

پرتکرارترین مباحث را کشف کنید و برای آن‌ها تصمیم بگیرید. در یادگیری‌های ناقص به این نکته‌ی مهم توجه داشته باشید که کدام مبحث جزء یادگیری 

ناقص است و مهم‌تر از آن، کشف تیپ سؤال مبحثی است که در آن نقطه ضعف دارید.


هنگامی که چند مجموعه را کار می‌کنید می‌توانید مدیریت زمان را به دست آورید: برای هر تیپ سؤال چه میزان زمان نیاز دارید؟ قدرت تشخیص سؤالات

 آسان از سخت در شما افزایش می‌یابد. بعد از سپری شدن چند مجموعه و شناختی که از هر مبحث به دست آورده‌اید این توانایی را خواهید داشت 

که کدام مباحث وقت‌گیر هستند و چه سؤالاتی آسان‌تر. مدیریت زمان را تکرار کنید تا به تسلط کامل برسید. بعد از چندین مجموعه می‌توانید تقسیم 

نگاه خود را افزایش دهید. می‌توانید تشخیص دهید که باید به چه مباحثی بیش‌تر توجه کنید.


کتاب خودآموزی برای درس‌های عمومی به نام پاسخ‌نامه‌ی تشریحی زرد عمومی: نکته‌ی مهم این است که شما با مطالعه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی 

درواقع نکات مهم سه سال را مرور کرده‌اید. نکات رنگی در پاسخ‌نامه سرنخ‌هایی است که ممکن است در کنکور 94 گزینه‌های هر سؤال باشد.


بعد از شناخت دقیق هر مبحث از زمان باقی‌مانده تا کنکور به سراغ کارهای کوچک ولی بااهمیت بروید. کارهای کوچک ممکن است زودبازده نباشند

 ولی در بلندمدت معجزه می‌کنند.