با توجه به تداوم کاهش آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ ها در استان تهران، احتمال تعطیلی چهارمین روز مدارس در چهارشنبه دومین

 روز زمستان داده می شود.

تسنیم: آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها که کام مردم کلانشهرها و به ویژه استان تهران را تلخ کرده همچنان ادامه دارد و حتی فردا 

(چهارشنبه) نیز اوضاع بر همین منوال خواهد بود و حتی وخیم‌تر می‌شود.