بمب هیدروژنی چیست ؟
بمب هیدروژنی چیست ؟


تا قرن ها، اتم جزء شکافت ناپذیر ماده تصور می شد. اما در قرن گذشته اتم نیز شکافته شد . شکافته شدن اتم که با تاباندن ذرات اتمی به هسته اتم انجام می شود٬ مقدار فراوانی انرژی آزاد  می کند. زیرا مقدار اندکی از ماده به انرژی تبدیل می شود . 

در هیروشیمای ژاپن یک گرم فلز به انرژی تبدیل شد! واحد قدرت بمب اتمی کیلو تن است . یک کیلو تن یعنی یک هزار تن ماده TNT. یک بمب معمولی اتمی ١٠ تا ١۵ کیلوتن قدرت دارد .

بمب های بزرگ اتمی ممکن است تا ۵٠ کیلو تن (پنجاه میلیون کیلو گرم TNT ) قدرت داشته باشند اما بزرگترین و مخرب ترین بمب جهان بمب هیدروژنی است . این بمب از تکنولوژی گداخت هیدروژن (همجوشی) استفاده می کند و در آن هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود و محیط اطراف را تا چندصد کیلومتر را به خاکستر تبدیل می کند .

از یک سو گفته می شود قوی ترین بمب جهان که تاکنون توسط ارتش آمریکا آزمایش شده است ۵٨ مگاتن قدرت داشته است، یعنی به اندازه ١٠٠٠ بمب اتمی ، یا به عبارت دیگر به اندازه ۵٨ میلیون تن دینامیت. 

۵٨ میلیارد کیلو دینامیت انفجاری اتمی است که در شعاع چندین متر همه چیز را بخار میکند و         در شعاع چند صد متر همه چیز گداخته می شود.

این در حالی است که برخی کارشناسان دیگر می گویند بزرگترین بمب هیدروژنی‌ای که تاکنون برای آزمایش منفجر شده، معادل ۵۰ مگاتن تی‌ان‌تی قدرت انفجاری داشته‌است. نام این بمب بمب "تزار" بود که اتحاد جماهیر شوروی آن را در سال ۱۹۶۱ آزمایش کرد. این قدرت انفجاری ۲۵۰۰ برابر قدرت انفجاری بمب هیروشیماست.


اشکالات اساسی ساخت بمب هیدروژنی :

تهیه بمب هیدروژنی دو اشکال عمده دارد که عبارتند از: 

اولا باید دوتریوم و تریتیوم را به حالت مایع بکار برد. چون این دو عنصر در حالت معمول بصورت گاز هستند و در حرارت فوق العاده زیاد هم با کندی به هم پیوند می‌خورد. و لذا مجبورند آنها را در حرارتی معادل 250 درجه سانتیگراد زیر صفر نگه دارند. بطورری که وزن دستگاه لازم به وضع غیر عادی سنگین می‌شد و بمب با زحمت زیاد حمل و نقل می‌گردید و پرتاب آن بوسیله هواپیما بسیار مشکل بود.

ثانیا اگر چه تهیه دوتریوم سهل است، اما تهیه تریتیوم فوق العاده مشکل و پر هزینه می‌باشد و برای تهیه آن باید در کوره اتمی عنصر لیتیوم را بوسیله نوترون بمباران کنند .