این جزوات را که متنوع ترین جزوه های فصل های کسر متعارفی،عدد های اعشاری،اندازه گیری طول و زاویه،عددهای تقریبی هستند را می تونید از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت جزوه ریاضی ششم فصل های 1 تا 4