برای دانلود جزوه علوم هفتم روی لینک زیر کلیک کنید. توجه داشته باشید که این جزوه بر اساس کتاب علوم تجربی کلاس هفتم سال 93-92 تهیه شده است . بعد از دانلود به ادامه مطلب رفته و اصلاحیه را مطالعه نمایید.

دانلود جزوه علوم تجربی پایه هفتم

اصلاحیه: 
1. صفحه 9 جواب سوال 26: به جای میلی متر مکعب، میلی لیتر قرار دهید. جمله اصلاح شده: این ظروف بر حسب سانتی متر مکعب یا میلی لیتر مدرج شده اند.


2. صفحه 12 جواب سوال 15 قسمت ب: به جای آخرین کلمه جمله یعنی هیدروژن، اکسیژن قرار دهید. جمله اصلاح شده: آب ( دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن )


3. صفه 13 جواب سوال 26 قسمت ج:  " آن اتم و " را حذف کنید. جمله اصلاح شده: هر چه ذرات سازنده اتم بیشتر باشد هسته آن بزرگتر خواهد بود.


4. صفحه 19 جواب سوال 3 قسمت پ: به جای سنگ آهک، سنگ آهن را قرار دهید. جمله اصلاح شده: گرم کردن مخلوط سنگ آهن، کربن و آهک در کوره


5. صفحه 64 جواب سوال 30: به جای تولید ویتامین های B و K توسط باکتری های مفید روده باریک قرار دهید روده بزرگ. جمله اصلاح شده: تولید ویتامین های B و K توسط باکتری های مفید روده بزرگ


6. صفحه 69 ، نکته: به جای انقباض بطن ها 0/1 ثانیه، انقباض دهلیزها 0/1 ثانیه قرار دهید.