این آزمون که توسط آقای فتحی طراحی شده بر پایه آزمون های کانگورو می باشد. هر آزمون شامل 20 سوال می باشد.
دانلود کنید و نظر بدید...