چند سری سوالات چهار گزینه ای از فصل های 1 تا 4 ریاضی ششم یعنی فصل هایکسرمتعارفی، عددهای اعشاری، اندازه گیری طول و زاویه و عددهای تقریبی را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت نمونه سوالات تستی ریاضی ششم فصل 1 تا  4