چند سری نمونه سوال از فصل های1 تا 5ریاضی ششم ابتدایی یعنی فصل های کسرهای متعارفی، اعداد اعشاری، اندازه گیری زاویه و خط،عدد های تقریبی و نسبت،تناسب و درصد را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.


دریافت نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی فصل 1 تا 5