تست های ادبیات گزینه 2  رو براتون آماده کردیم این تست های ادبیات گزینه 2  مخصوص دوران نوروز هستش و با اون هدف طراحی شده امیدواریم از این تست ها لذت ببرین. تست های ادبیات گزینه 2 همه با پاسخ تشریحی هستند و این فایل کلا 82 صفحه هستش. شامل کل ادبیات دوم دبیرستان ، زبان فارسی و قسمت های از ادبیات چهارم دبیرستان.