۱۲۵ سوال جای خالی، تستی، صحیح-غلط و تشریحی از بخش های مختلف فصل زمین شناسی و همینطور فیزیک از کتاب علوم پایه هفتم متوسطه همراه با پاسخ کامل و تشریحی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید.


دریافت 125 سوال علوم تجربی فصل فیزیک و زمین شناسی