آزمون علمی پایه ی نهم متوسطه مخصوص تیزهوشان شامل تست های مختلف ازدرس های هدیه های آسمانی


و قرآن و ریاضی و فارسی نهم متوسطه می باشد.


 

دانلود